free cartoon porn
1080p porn
sex sites
black sex videos
sex movies
3d cartoon porn

Miniaturyzacja w analityce
Praca zbiorowa pod red. Zbigniewa Brzózki

Spis treści:

1. Wstęp - Dlaczego miniaturyzacja?
Zbigniew Brzózka
Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny, Pracownia Miniaturowych Systemów Analitycznych

2. Miniaturyzacja w przygotowaniu próbek do analizy chemicznej
Bogusław Buszewski, Magdalena Ligor, Tomasz Ligor
Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Chemii, Zakład Chemii Środowiska i Ekoanalityki

3. Miniaturowe sensory chemiczne
3.1. Miniaturowe elektrody jonoselektywne na podłożu krzemowym
Ewa Grygołowicz-Pawlak, Elżbieta Malinowska
Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny, Pracownia Miniaturowych Systemów Analitycznych
3.2. Jonoczułe tranzystory polowe
Wojciech Wróblewski, Michał Chudy
Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny, Pracownia Miniaturowych Systemów Analitycznych
3.3. Grubowarstwowe elektrody potencjometryczne wytwarzane w technologii sitodruku
Łukasz Tymecki, Robert Koncki
Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii
3.4. Biomimetyczne jonowo-kanałowe sensory oparte na modyfikowanych elektrodach złotych
Jerzy Radecki
Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN, Olsztyn

4. Miniaturyzacja w chromatografii i technikach pokrewnych
Bogusław Buszewski, Wojciech Filipiak, Ewa Kłodzińska, Michał Szumski
Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Chemii, Zakład Chemii Środowiska i Ekoanalityki

5. Mikrosystemy Lab-on-chip
5.1. Koncepcje miniaturyzacji
Michał Chudy
Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny, Pracownia Miniaturowych Systemów Analitycznych
5.2. Moduły do rozdzielania i zatężania składników próbki
Natalia Lewandowska, Michał Chudy, Zbigniew Brzózka
Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny, Pracownia Miniaturowych Systemów Analitycznych
5.3. Elektrochemiczne metody detekcji w miniaturowych systemach analitycznych
Ilona Grabowska, Michał Chudy, Zbigniew Brzózka
Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny, Pracownia Miniaturowych Systemów Analitycznych
5.4. Optyczne metody detekcji w miniaturowych systemach analitycznych
Dorota Stadnik, Artur Dybko
Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny, Pracownia Miniaturowych Systemów Analitycznych

6. Wybrane przykłady zastosowań miniaturowych systemów analitycznych
6.1. Metabonomika i metabolomika
Michał J. Markuszewski, Ewa Szymańska, Roman Kaliszan
Akademia Medyczna w Gdańsku, Katedra i Zakład Biofarmacji i Farmakodynamiki
6.2. Nowoczesne techniki analityczne w proteomice
Tomasz Bączek, Roman Kaliszan
Akademia Medyczna w Gdańsku, Katedra i Zakład Biofarmacji i Farmakodynamiki
6.3. Systemy analityczne do kontroli i oceny terapii hemodialitycznej
Robert Koncki, Stanisław Głąb
Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii
6.4. Analityka w kropli 289
Marcin Juchniewicz, Michał Chudy, Zbigniew Brzózka
Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny, Pracownia Miniaturowych Systemów Analitycznych

Wykaz ważniejszych skrótów i akronimów

Słownik terminów